SZKOLENIA ŻYWIENIOWE


Szkolenia żywieniowe kierujemy do:

 

  • osób, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z zakresu żywienia i dietetyki

  • osób indywidualnych chcących się zdrowo odżywiać

  • osób chcących zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny

  • osób chcących poprzez prawidłowy sposób żywienia zapobiegać rozwojowi chorób dietozależnych

Szkolenia z zakresu żywienia mają na celu zapoznanie słuchaczy m.in. z:

 

  • profilaktyką chorób dietozależnych

  • zasadami żywienia dietetycznego w poszczególnych jednostkach chorobowych

  • sposobami przyrządzania posiłków w oparciu o zdrowy i ekonomiczny jadłospis

Szkolenia oparte są o aktualne wytyczne krajowe opracowane przez IŻŻ (Instytut Żywności i Żywienia), SGGW (Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego) oraz Polskie Towarzystwo Dietetyki.